Stil skarpt på det der skaber værdi

Vi matcher jeres virksomhed med stærke sparringspartnere

SPARRINGSPANEL - GIVER JER INSPIRATION OG RETNING

Nøgleordene for et sparringspanel er Inspiration, retning og handlekræft. Det er således vores ambition at I som virksomhed føler jer inspireret og klædt på til de næste skridt mod en mere bæredygtig hverdag og globalt ansvar.

Et sparringspanel foregår på den måde, at I som virksomhed forbereder et forretningsoplæg (ca. 5 - 10 sider) med fokus på jeres nuværende forretning, jeres fremtidige potentiale, samt jeres udfordringer og overvejelser i forhold til arbejdet med verdensmålene. Det kan både handle om strategier og konkrete projekter. Det er jer der sætter dagsordenen og bestemmer om panelet skal debattere et specifikt emne eller sætte en bredere inspirations- og mulighedsdagsorden. Det er forretningsoplægget der danner grundlaget for sparringspanelets feedback og inputs.

Vi sammensætter et panel af 4-6 erfarne erhvervsfolk og konsulenter der har præcis de specifikke erfaring og kompetencer der skal til for at udvikle jeres virksomhed i en mere grøn og bæredygtig retning.

Selve Sparringspanelet afvikles i løbet af 2 ½ time, hvor de udvalgte konsulenter ’’overtager’’ jeres virksomhed og agerer som om de var virksomhedens bestyrelse. De første 15 min. er jeres, hvor I præsenterer jeres forretningsoplæg og de overvejelser I står med. Vi faciliterer derefter ”bestyrelsesmødet” og sikrer at de udvalgte erhvervspersoner får diskuteret de muligheder der kan skabe yderligere vækst og udvikling i jeres forretning - med udgangspunkt i et eller flere af verdensmålene. I sidder med på sidelinjen og lytter.

Panelet tager udgangspunkt i jeres oplæg og jeres egne tanker om hvordan den bæredygtige profil og det bæredygtige arbejde kan gribes an, men de udfordrer også status quo og kommer med nye vinkler og idéer. Således får I sandsynligvis øjnene op for nogle helt andre muligheder og idéer end dem I på forhånd havde forestillet jer.

Til sidst kommer panelet med en samlet anbefaling til hvordan I kan differentiere og vækste jeres virksomhed, ved at integrere arbejdet med Verdensmålene.

Vi slutter dagen af med en spørgerunde og mulighed for netværk, hvor I kan spørge nærmere ind til de ting der er blevet debatteret, samt skabe gode relationer til de deltagende konsulenter.

Climate Partnerships - bringer jer fra strategi til handling

BÆREDYGTIG HANDLINGSPLAN

Få udviklet en handlingsplan, der gør det nemt at komme fra strategi til konkret handling.

Med en bæredygtig handlingsplan fra Climate Partnerships får I klarhed over hvordan jeres virksomhed hurtigt og effektivt skaber værdi med verdensmålene. Jeres handlingsplan vil være fyldt med strategiske og konkrete anbefalinger, inspiration, idéer og evt. introduktion til potentielle samarbejdspartnere og projekter, der kan være med til at kickstarte eller udvikle jeres bæredygtige profil.

Uanset om begrebet Verdensmål er helt nyt for jer, om I allerede er godt igang med integrering af bæredygtige løsninger eller om I arbejder med udvikling af klimaløsninger og internationale udviklingsprojekter. Vores handlingsplan tager altid udgangspunkt i der hvor I er i jeres proces.

Vi matcher jeres virksomhed med én eller flere af vores kompetente konsulenter, der sammen med jer identificerer udviklingspotentialet og udvikle en handlingsplan med klare anbefalinger og konkrete tiltag, der sikrer at der er sammenhæng mellem jeres forretningsudvikling, kerneværdier og kernefortælling. Samtidig sikrer planen at I bevæger jer effektivt i en værdiskabende, grøn og bæredygtig retning.

Handlingsplanen er individuelt tilrettelagt og kan indeholde elementer som:

  • Anbefalinger til hvilke Verdensmål I med fordel kan fokusere på
  • Klarhed over ønsket værdiskabelse
  • Konkrete anbefalinger til projekter og initiativer
  • Workshops og strukturering af medarbejderengagement
  • Anbefalinger til bæredygtig kernefortælling og kommunikationsstrategi
  • Introduktion til potentielle samarbejdspartnere og projekter

 

Bæredygtig forretning starter indefra

I samarbejde med jer identificerer vi virksomhedens kernefortælling - med udgangspunkt i jeres eksisterende forretningsmodeller, visioner og bidrag til en bedre verden. Vi udformer en plan, der sætter handling bag ordene, engagerer og skaber værdi både internt og eksternt.

Vi hjælper med at bygge bro mellem bæredygtig forretning og kommunikationsindsatsen. På den måde sikres, at kommunikationen bliver værdiskabende og ikke blot et ”add on”.

 

Hvad vores kunder siger

I forbindelse med vores to humanitære projekter i Kenya og Den Dominikanske Republik har Cathrine på fornemste vis løftet kommunikationen og tv-dokumentation, der i begge tilfælde har sikret projekternes gennemslagskraft - over for såvel publikum som medier og sponsorer/samarbejdspartnere.

Poul Martin Bonde, Kommunikationschef Smukfest

Cathrine har på super professionel vis løftet Aarhus´ hidtil største event til international anerkendelse og lokal og national stolthed. Hun har klogt planlagt og gennemført formidlingen af VM i sejlsport. Her blev alle mål og drømme for international rækkevidde og læser- og seertal overgået.

Klaus Natorp, Chef for VM I sejlsport Aarhus 2018

 

bg_footer