Sammen skaber vi positiv forandring

Climate Partnerships - et netværk af stærke kompetencer

BLIV SPARRINGSPARTNER

De fleste visionære virksomhedsledere er i dag bevidste om, at ansvar for samfund og klima kan føre til salg og en stærkere, strategimæssig virksomhed på længere sigt. Men hvordan får man som virksomhed flyttet CSR ind i selve virksomhedens DNA og hvordan kommer man fra visioner og strategier til konkret handling? Det er her vores sparringspartnere kommer ind i billedet. 

Som sparringspartner i Climate Partnerships bliver du en del af et stærkt netværk, der bidrager til bæredygtig og grøn vækst i danske virksomheder. Du skærper dine strategiske kompetencer. Du opbygger og udvider dit professionelle netværk og kundegrundlag. Du holder dig opdateret på dit felt og er med til at sætte dagsordenen i den grønne omstilling.

Formålet med netværket er, at hjælpe virksomheder med at omdanne Verdensmåls-ambitioner til konkret handling.Ved at samle viden og kompetencer indenfor bæredygtig forretningsudvikling, CSR, kommunikation og kernefortælling, samt partnerskaber og internationale udviklingsprojekter, kan vi tilbyde virksomheder netop den kombination af sparring, som de har brug for i deres proces med CSR.

Som en del af Climate Partnerships bliver du matchet med virksomheder, der søger netop de kompetencer du har, ligesom du får mulighed for at engagere dig i vores sparringspanel.

Deltag i vores sparringspanel

På et sparringspanel gives sparring til en virksomhed, der arbejder seriøst med integrering af Verdensmål og globalt ansvar i deres forretning. Sparringspanelet består af 5-7 erfarne erhvervsfolk og konsulenter. Panelet sammensættes fra gang til gang afhængig af hvor i processen virksomheden er og hvilke udfordringer de ønsker sparring på.

Panelet agerer som virksomhedens forlængede bestyrelseslokale for en eftermiddag. Udelukkende med fokus på udvikling af virksomhedens bæredygtig profil.

Paneldeltagere får forud for et sparringspanel tilsendt et oplæg fra virksomheden. Med dette udgangspunkt kan du som sparringspartner tilmelde dig det enkelte sparringspanel.

På selve dagen har virksomheden 15 min. til at præsentere sin virksomheds og uddybe de områder der ønskes sparring på. Herefter giver paneldeltagerne professionel sparring. Som en del af et sparringspanel skal du være indstillet på at komme med klare handlingsorienterede anbefaling til hvordan virksomheden kan differentiere sig og vækste på baggrund af arbejdet med Verdensmålene.

Et sparringspanel varer ca. 2 ½ time med efterfølgende netværksmuligheder.

Bliv matchet med en virksomhed

Climate Partnerships matcher virksomheder med konsulenter, der arbejder med forretningsudvikling, værdiskabelse og kommunikation i en CSR og Verdensmålskontekst. Som sparringspartner har du således mulighed for at blive matchet med virksomheder, der efterspørger netop dine kompetencer.

Sammen med virksomheden (og evt. andre konsulenter) udvikler du en handlingsplan, der sikrer at der er sammenhæng mellem virksomhedens forretningsudvikling, kerneværdier og kernefortælling. Planen skal være handlingsorienteret med håndgribelige anbefalinger og evt. forslag til konkrete samarbejdspartnere (virksomheder og organisationer) og projekter, der kan være med til at kickstarte eller udvikle virksomhedens bæredygtige profil.

En handlingsplansforløb tager udgangspunkt i der hvor virksomheden er i processen, og består typisk både af elementer som workshops, medarbejderindvolvering og og hands on projektudvikling.

Når virksomhedens handlingsplan er udarbejdet og overleveret til virksomheden, så kan du som konsulent frit arbejde videre med virksomhederne, hvis dette ønskes af begge parter.

Hvad vores kunder siger

I forbindelse med vores to humanitære projekter i Kenya og Den Dominikanske Republik har Cathrine på fornemste vis løftet kommunikationen og tv-dokumentation, der i begge tilfælde har sikret projekternes gennemslagskraft - over for såvel publikum som medier og sponsorer/samarbejdspartnere.

Poul Martin Bonde, Kommunikationschef Smukfest

Cathrine har på super professionel vis løftet Aarhus´ hidtil største event til international anerkendelse og lokal og national stolthed. Hun har klogt planlagt og gennemført formidlingen af VM i sejlsport. Her blev alle mål og drømme for international rækkevidde og læser- og seertal overgået.

Klaus Natorp, Chef for VM I sejlsport Aarhus 2018

 

bg_footer