/Vedvarende Energi
Vedvarende Energi2017-03-08T07:34:24+00:00

Project Description

Vedvarende Energi

Organisationens virke og fokus:

VedvarendeEnergi er en politisk uafhængig og medlemsbaseret organisation der arbejder nationalt og internationalt på at skabe en grønnere og mere bæredygtig verden. VedvarendeEnergi arbejder for at bremse klimaforandringerne og mener, at alle kan gøre en konkret forskel for en bæredygtig verden.

VedvarendeEnergi har både nationale og internationale projekter. Internationalt arbejder vi gennem velfungerende lokale organisationer med programmer der både har fokus på at skabe en umiddelbar positiv forandring for en lokal befolkning og på lidt længere sigt har potentiale til at påvirke klimavenlige beslutningsprocesser på kommunalt og nationalt niveau.

Når vi f.eks. støtter lokale naturressource forvaltningsorganisationer i Mozambique med at organisere sig smartere og mere demokratisk sørger vi samtidig for også helt konkret at rådgive om og støtte op om indførelsen af bedre indendørs komfurer eller bedre drevne lokale planteskoler. Når vi understøtter et pres på en lokal regering i Vestkenya til at forbedre deres støtte til bønder ramt af klimaforandringer arbejder vi samtidig sammen med den private sektor om at tilbyde solcelle genereret elektricitet til isolerede landområder. Når vi engagerer beboere i i kenyanske slumområder til at lave klimavenlige udviklingsplaner arbejder vi samtidig med fælles toilet faciliteter der genererer biogas til et lokalt område.

En vigtig betingelse for at skabe en bæredygtig udvikling er, at det skal kunne betale sig at anvende lokale og vedvarende ressourcer for projekternes målgruppe. Indkomstskabende aktiviteter er derfor et centralt element i alle VedvarendeEnergis projekter, fordi en sikker indtægt gør, at folk under et miljømæssigt pres får overskud til at begynde at tænke nyt og se muligheden for at ændre adfærd.

VedvarendeEnergi ønsker at indgå i strategiske og værdibaserede partnerskaber med virksomheder for at udbrede visionen at skabe en grønnere og mere bæredygtig verden. Partnerskaber med virksomheder skal bygge på udveksling af erfaring, kvalificering af viden, identifikation af muligheder samt brobygning mellem virksomheden og partneres projekter i syd.

Konkrete projektideer:

 • Vuka Sasa – en lokal entreprenant sanitetsgruppe i Vestkenya. Unge piger i Nyalenda-slummen i Kenya oplever væsentlige udfordringer i forbindelse med deres månedlige menstruationsperioder. De har ikke råd til menstruationsbind og skammer sig over den stigmatisering de føler. Resultatet er at unge piger bliver væk fra skolen og derved mister vigtige dele af deres uddannelse. Vuka Sasa Village Youth Group er en gruppe af unge, der arbejder med stor viden og lokalt kendskab. De vil producere genbrugelige bind til de unge piger for kun 300 ksh (20 kr.). VedvarendeEnergi arbejder sammen med gruppen, der har en klar projektplan, men mangler støtte til videreudvikling af deres indsats.

  Søgte kompetencer:
  Partnerskabet skal først og fremmest bygge på en fælles forståelse for den overordnede problematik omkring de unge kvinders rettigheder, selvbestemmelse og mulighed for uddannelse. Partnervirksomheder kan have en interesse og en viden om delelementer i projekter, der kan understøtte gruppens og produktionens videre udvikling.

  Typer af virksomheder: Virksomheder i produktfællesskab herunder producenter af sanitets-/hygieneprodukter, virksomheder indenfor bæredygtig produktion af tekstiler, sæbe. Virksomheder i interessefællesskab – herunder virksomheder eller organisationer med fokus på unge kvinders rettigheder, virksomheder, der arbejder med entrepreurship, micro-business, forretningsudvikling, kommunikation/crowdfunding.

 • Alternative forsyningsmetoder – off-grid systemer med vedvarende energi i Kenya. VedvarendeEnergi arbejder med at skaffe adgang til elektricitet i fattige og sårbare lokalsamfund ved Victoria-søen i Vest Kenya. Adgang til elektricitet giver muligheder for lys, kølemuligheder vandpumpning, produktion og opladning af mobiltelefon og radio. Adgangen sker via kendte systemer – bl.a. såkaldte ”Solar Home Systems” og finansieres via ”Saving and Credit Co-operativer”. VedvarendeEnergi vil med udviklingsarbejde sikre at 200 lavindkomstfamilier på landet i Kisumu og Homa Bay amter via træning mobiliseres til dels af søge medlemskab i de finansielle co-operativer og ad den vej skaffer sig adgang til bæredygtige energikilder.

  VedvarendeEnergi samarbejder med relevante kenyanske virksomheder, der leverer og servicerer solcelle systemerne og den lokale udviklingspartner Osienale, der forestår det lokale arbejde med familierne og de finansielle co-operativer.

  Projektet er afgrænset til 2-3 lokalsamfund foreløbigt, men kan videreudvikles og udbredes i samarbejde med en partner.

  Typer af virksomheder: Virksomheder i produktfællesskab – Energi- og forsyningsselskaber, producenter af solceller eller af andre vedvarende energikilder, håndværk- eller servicevirksomheder m.m.

GALLERI

KONTAKT INFO

Mette Rohde Böwadt

Projektudvikler

T: 86760444
M: 23977780 (direkte)
e: mrb@ve.dk

VedvarendeEnergi
Klosterport 4E, 1.sal
8000 Aarhus

www.ve.dk

PARTNERSKABER