/Red Orangutangen
Red Orangutangen2017-02-22T22:29:35+00:00

Project Description

Red Orangutangen

Organisationens virke og fokus:

Red Orangutangen arbejder for bevarelsen af den kritisk truede orangutang og dens levesteder. Organisationen har eksisteret siden 2003 og har, ud over hovedkontoret i Danmark, kontorer i Sverige og England, hvor den arbejder under navnet Save the Orangutan.

Red Orangutangens projekter implementeres i samarbejde med lokale partnere Indonesien, hvor organisationen Borneo Orangutan Survival Foundation er den primære partner. Alle Red Orangutangens projekter finder sted på Indonesisk Borneo.

Gennem lokale partnere arbejder Red Orangutangen med to overordnede programmer:

1. Rehabiliteringsprogram for orangutanger

a.    Redning og rehabilitering af forældreløse og tilskadekomne orangutanger
b.    Genudsætning af rehabiliterede orangutanger
c.    Flytning af vilde orangutanger til beskyttede områder

2. Sikring af orangutangens habitat

a.    Beskyttelse af eksisterende regnskovsområder
b.    Naturgenopretning i ødelagte regnskovsområder
c.    Lokaludvikling i samfund omkring orangutanghabitater

Konkrete projektideer:

Red Orangutangen søger særligt partnere, der kan styrke organisationens arbejde inden for:

  • Genudsætning af rehabiliterede orangutanger

  • Naturgenopretning gennem træplantning, kanalblokering og lokaludvikling

  • Oplysningsarbejde i Danmark med fokus på forebyggelse af afskovning og bæredygtigt forbrug

Alt efter partnerskabet kan Red Orangutangen tilbyde direkte projektejerskab, målbare resultater, klimakompensation og co-branding. Red Orangutangen søger særligt partnere, der gennem enten produkter, indkøb eller målgruppe har relevans for Red Orangutangens arbejde.

GALLERI

KONTAKT INFO

Frederik Lynge

T:  29 87 14 36
E:  fl@savetheorangutan.org

Red Orangutangen
Amagertorv 13, 3. Sal
1160 København

T:  33 93 06 50
E:  info@redorangutangen.dk

www.redorangutangen.dk

PARTNERSKABER