/Ghana Venskab
Ghana Venskab2017-02-22T22:34:06+00:00

Project Description

Ghana Venskab

Organisationens virke og fokus:

Ghana Venskab er en medlemsbaseret forening, som arbejder i Ghana med at styrke civilsamfundsorganisationer inden for tre tematiske fokusområder: fødevaresikkerhed, uddannelse og unge. Tværgående arbejdes der med regeringsførelse, klimaforandring og køn. Målet er at civilsamfundet får øget kapacitet til at påvirke den sociale, økonomiske og politiske udvikling og varetage sine interesser. Vi har mere end 30 års erfaring med at arbejde tæt sammen med lokale partnere i Nordghana og har et godt netværk og stort kendskab til lokale forhold både hvad angår offentlige myndigheder, klima, kultur og traditioner.


Projekt ideer:


1. Inden for fødevaresikkerhed støttes kvindegrupper i at bruge soja og evt. moringa samt naturligt voksende lokale planter til forbedret ernæring, og som et næste skridt vil de blive støttet i at bruge disse til olieproduktion. I forbindelse med dette projekt skal det sikres, at produkterne lever op til standarder, som giver mulighed for afsætning, og de skal linkes til stabile aftagere af deres produkter. Der kan være forskellige vinkler på projektet, som at bidrage til at kvinderne får etableret deres produktionsapparat samt får et system for afsætning og markedsføring af produkterne.

2. Affaldsplastik skæmmer i den grad miljøet i Ghana og skaber farlige situationer med risiko for oversvømmelser i regntiden. Dette er sikkert også tilfældet andre steder, hvor affaldshåndtering ikke er veludviklet. Samtidig dukker der små film og historier op om ret lavteknologiske metoder til forarbejdning af affaldsplast til nye produkter. Vi forestiller os, at plasticaffaldet kan blive set som en ressource til genanvendelse, og at man kan involvere nogen mennesker lokalt, skabe nogen jobs og etablere en form for værdikæde omkring indsamling, forarbejdning og afsætning af produkter fremstillet af genbrugsplastik (f.eks. byggematerialer – pæle, rør, tagrender ……)

3. Unge støttes i entreprenørskab
GV har sammen med den lokale ungdomsorganisation Youth Empowerment for Life (YEFL) udviklet en model for entreprenørskabstræning af unge. Modellen er udviklet i samarbejde med en lektor fra VIA University College i Horsens. Entreprenørskabstræningen kombineres med opstart af låne- sparegrupper så de unge har en vis finansiering til at igangsætte deres forretningsideer. Med ekstra støtte og træning af de unge kunne der udvikles nye grønne forretningskoncepter, f.eks. med fokus på genanvendelse af plastik.

Søgte kompetencer:


Virksomheder med interesse og/eller erfaring indenfor forarbejdning af soja, shea smør og andre lokale afgrøder/lokalt forekommende planter, genanvendelse, design og markedsføring, undervisning, unge, innovation og entreprenørskab.

GALLERI

KONTAKT INFO

Lene Marie Andreasen

gv@ghanavenskab.dk

Ghana Venskab
Klosterport 4C, 3.
8000 Århus C

tel: 61417152
www.ghanavenskab.dk

PARTNERSKABER