Vision2017-02-04T22:15:44+00:00

Vision

Den langsigtede vision er, at skabe en kommunikativ platform for bæredygtigt udviklingsarbejde. En platform, der med tiden vil blive et aktivt redskab for NGO’er og virksomheder, der via det producerede materiale kan vidensdele og erfaringsudveksle. På den måde sikres inspiration til kommende partnerskaber og projekter, samt merværdi for udviklingsindsatsen. Ligeledes skal platformen udvikle sig til et forum for partnerskabsdannelse, hvor virksomhed og NGO’er kan mødes og udveksle projektideer på baggrund af interessefelter, visuelt materiale og konkrete projektbeskrivelser.

Konceptet har samfundsoplysning som sigte og skal fungere som et aktivt redskab til at nuancere den optik hvorigennem vi som samfund danner holdninger til CSR- og udviklingsarbejde.