//Værdier
Værdier2017-02-04T21:46:07+00:00

Værdier

Som kommunikatør af bæredygtig udviklingsarbejde føler vi et ansvar for oplysning og udbredelse af kendskabet til forholdene i de lande vi opererer i, samt til de problemstillinger udviklingsprojekterne står overfor. Derfor ligger det os stort på sinde at skabe kommunikationsmateriale efter opskriften: “gennemsigtighed skaber tillid”. Det skal være legalt for NGO’er og virksomheder at sige, at her har vi en udfordring og den kan vi lære af. På den måde bliver det muligt at bygge ovenpå de erfaringer, der allerede er opnået. På samme selvfølgelige måde skal succeserne frem i lyset. Vi skal fortælle de gode historier, der hvor projekterne virkelig har rykket noget og alt det der skaber stolthed.

Vi bestræber os på at skildre enhver situation uvildigt og konstruktivt. Den konstruktive journalistik peger på en helhedsorienteret fortælling. Det producerede materialet vil således både omhandle udviklingsprojektets succeser, potentialer, udfordringer og løsninger, for på den måde at give et ægte og transparent billede af indsatsen. Forskningsresultater viser at dette skaber tillid, interesse og engagement hos modtageren.