Formål, passion og bæredygtighed

Det er de personlige historier der inspirerer og engagerer

En bedre fremtid er en god forretning

HVEM ER VI?

MiGrow er en formålsdrevet virksomhed, med en dynamiske tilgang til vores komplekse verden. Vores kompetencer ligger indenfor kommunikation, tv-produktion og bæredygtig værdiskabelse i partnerskabsprojekter. Det klare formål er at bygge bro mellem parter, der ønsker at gøre noget godt for verden, så samarbejde og synergieffekt sikrer mest mulig værdi for indsatsen.

Alle har en unik historie

Historien om MiGrow starter kort og godt med en bekymring for verdens tilstand kombineret med en afmagtsfølelse – ”nytter det overhovedet noget, når man støtter det ene eller det andet velgørende formål?”.

Vi brænder for at inspirere og skabe bevægelse mod en mere bæredygtig verden, men mest af alt så brænder vi for at skabe værdi for virksomheder og NGO’er, der hver dag er med til at gøre verden til et lidt bedre sted.

Fordi… ingen kan løfte opgaven med bæredygtig udvikling alene, men hvis vi hver især gør noget godt for verden og husker at fortælle om det efterfølgende, så inspirerer vi andre til ligeledes at gøre noget godt. Derfor er kommunikationen helt afgørende i omstillingen mod en bedre verden.

Virksomheder kan i dag være med til at gøre en forskel for verden, uden at gå på kompromis med kravene til at drive en sund forretning. Det er her de unikke historier opstår - dem der inspirerer og engagerer. Verden har brug for disse historier.

Værdier

Som formidler af bæredygtige udviklingsprojekter føler vi et ansvar for oplysning og udbredelse af alle de indsatser, der skaber håb for en bedre verden i fremtiden. Vi lader os inspirere af den nyeste viden og forskning indenfor markedskommunikation, CSR og bæredygtige løsninger.

Vi bestræber os på, at skabe kommunikation efter opskriften: “gennemsigtighed skaber tillid”. Det skal være legalt for virksomheder og NGO’er at sige, at her har vi en udfordring og den kan vi lære af. På den måde bliver det muligt at bygge ovenpå de erfaringer, der allerede er opnået. På samme selvfølgelige måde skal succeserne frem i lyset. Vi skal fortælle de gode historier, der hvor indsatsen virkelig rykker noget, alt det der skaber stolthed og inspirerer.

På den måde sikres et ægte og transparent billede. Forskningsresultater viser at dette skaber tillid, interesse og engagement hos modtageren.

MØD OS

CEO MiGrow

Cathrine Bianca Christensen

Communications Advisor / CEO

Telefon: +45 71200060
Mail: cathrine@migrow.dk

Vil du vide mere om, hvad MiGrow kan gøre for din forretning?

bg_footer