Gennemsigtighed skaber tillid

MiGrow - et netværk af stærke kompetencer

DET TILBYDER VI

I Migrow hjælper vi virksomheder med at forløse det kommunikative potentiale der er i bæredygtig forretning. Vi indgår som partner på hele rejsen, eller i dele af processen afhængig af jeres behov og ambitioner.

Kommunikationspartner i strategiske partnerskaber

MiGrow indgår som ekstern kommunikationspartner i strategiske partnerskaber mellem virksomheder og NGO’er.

Når man er flere partnere sammen om et projekt, så er der ofte også flere meninger om hvad der skal kommunikeres. Her er det gavnligt med en ekstern partner, der sikrer at projektets kernefortælling og kommunikationsmateriale tager højde for parternes individuelle værdier, behov og målsætninger.

Vi tilbyder:

at afsøge mulige partnerskaber
inspirationsoplæg om strategiske partnerskaber
at indgå som kommunikationspartner i partnerskabsprojekter

Produktion af materiale

Hver eneste virksomhed og projekt rummer et hav af unikke og personlige historier. Det er disse historie, der tiltrækker kunder og skaber relevans.

VI producerer kommunikationsmateriale, der engagerer din målgruppe med autentiske historier. Vores tilgang er altid den personlige vinkel, hvor det store billede tegnes gennem den nære historie. Autentisk og ærlig kommunikationen om bæredygtige visioner og handlinger skaber tillid og styrket markedsposition.

Vi tilbyder:

Filmproduktion og billeder
Indhold til Sociale Medier
• Tekster til hjemmeside, nyhedsmails, PR ol.

Bæredygtig forretning starter indefra

I samarbejde med jer identificerer vi virksomhedens kernefortælling - med udgangspunkt i jeres eksisterende forretningsmodeller, visioner og bidrag til en bedre verden. Vi udformer en plan, der sætter handling bag ordene, engagerer og skaber værdi både internt og eksternt.

Vi hjælper med at bygge bro mellem bæredygtig forretning og kommunikationsindsatsen. På den måde sikres, at kommunikationen bliver værdiskabende og ikke blot et ”add on”.

Vi tilbyder:

• Kommunikativ projektledelse

Hvad vores kunder siger

I forbindelse med vores to humanitære projekter i Kenya og Den Dominikanske Republik har Cathrine på fornemste vis løftet kommunikationen og tv-dokumentation, der i begge tilfælde har sikret projekternes gennemslagskraft - over for såvel publikum som medier og sponsorer/samarbejdspartnere.

Poul Martin Bonde, Kommunikationschef Smukfest

Cathrine har på super professionel vis løftet Aarhus´ hidtil største event til international anerkendelse og lokal og national stolthed. Hun har klogt planlagt og gennemført formidlingen af VM i sejlsport. Her blev alle mål og drømme for international rækkevidde og læser- og seertal overgået.

Klaus Natorp, Chef for VM I sejlsport Aarhus 2018

bg_footer