Alle har en unik historie

Det er fortællingen der forbinder os, skaber fællesskaber og definerer hvem vi er.

MiGrow skabe kommunikation, der gør en forskel… både for verden og for virksomheders bundlinje

FORNYET OPTIMISME TIL SJÆL, MILJØ OG BUNDLINJE…

En ny definition af succesfuld forretning spirer frem i hele verden. Flere og flere virksomheder har en samfundsambition og en vilje til at drive forretning i en ansvarlig og bæredygtig retning. Hvor man tidligere næsten udelukkende fokuserede på profit er det i dag værdier som meningsfuldhed og bæredygtige formål. Det handler om at gøre godt for verden og efterlade et positivt aftryk. Det giver da fornyet optimisme til sjælen og et håb for vores planet.

Bæredygtig forretning har en positiv effekt på virksomheders bundlinjen... specielt hvis det formidles rigtigt.

Der er forretningsmuligheder i bæredygtig udvikling og bæredygtige løsninger. Ikke mindst fordi forbrugerne i stigende grad køber ind i brands og virksomheder, der gør det nemt at træffe de bæredygtige valg.

Der kan være mange positive følgevirkninger ved at gøre noget godt for verden – Internt i virksomheden  opnås værdifællesskaber, arbejdsglæde og loyale medarbejderne. Eksternt sikres substans, differentiering, kundeloyalitet og et stærkt brand.

Men… den ønskede værditilførsel sikres kun, hvis der skabes en direkte forbindelse mellem den bæredygtige forretningsstrategi og virksomhedens kommunikation. Evnen til klart at kommunikere sine samfundsansvarlige aktiviteter og ambitioner er vigtigere end nogensinde.

DET HANDLER OM MENNESKER

It’s all about stories that connect people” - Det er fortællingen der forbinder os, skaber fællesskaber og bevægelse. Det er kommunikationen der definerer hvem vi er.

I Migrow ser vi det som vores fornemmeste opgave at skabe indhold, der gør en forskel – både for verden og for virksomheders bundlinje.

Vi hjælper virksomheder på strategisk niveau, med at finde ind til kernen i deres samfundsambition og kernefortælling, samt formidler de unikke indsatser for en bedre verden. Vi producerer kommunikationsmateriale der bringer os tættere sammen. Det der rører os, skaber forståelse for hinanden oginspirerer til positive sociale og miljømæssige forandringer i verden.

At fortælle de unikke historier og videregive indsigter og erfaringer, kan mere end blot at skabe værdi for din virksomhed. Det kan inspirere og hjælpe andre til et højere erfaringsniveau,der kommer endnu mere energi bag den bæredygtige udvikling.

Det handler om mennesker, fordi alle mennesker har en unik historie. Noget der driver os. Noget der rører og inspirere andre, hvis bare den serveres rigtig.

megafon

Hvem vi er?

Migrow er Kommunikationspartner i bæredygtig udvikling. Vi ser det som vores fornemmeste opgave at skabe indhold, der gør en forskel – både for verden og for virksomheders bundlinje.

tv

Produkter og ydelser

Som kommunikationspartner i bæredygtige udviklingsprojekter hjælper MiGrow blandt andet med udvikling af kommunikationsstrategi og produktion af kommunikationsmateriale.

handshake

Matchmaking

Har din virksomhed eller organisation brug for eksterne kompetencer i et bæredygtigt udviklingsprojekt?

Find din kommende projektpartner her.

Alle mennesker har en unik historie.

Vores historie starter kort og godt med en bekymring for verdens tilstand kombineret med en afmagtsfølelse – ”nytter det overhovedet noget, når man støtter det ene eller det andet velgørende formål?”.

Hvad vores kunder siger

Let me be the first to tell you that I have tried almost all Zen courses out there. And, every time I have failed. Well, Zen Life was a totally different way of seeing things. And, I am now in the second stage of my Zen training and have not failed so far. My aurora might not be as clear as others, but I will get there with Zen Life - mark my words!

What can I say? I was once a person with no meaning in life. My life was empty and I felt like a loser. A close friend of mine gave me a link to Zen Life and my life is suddenly a life with a purpose. I have never felt this way before and I recommend it to all people I meet on my path to becoming 100% Zen.

A bright light in the shape of a Zen Life membership changed me as a whole. I have had success in my past life, but now I know it was the wrong kind of success. Right now, I am able to levitate 11 inches and I plan to reach 20 inches before the new year.

bg_footer